CLUB D’AFFAIRES

FRANCO – TURC

 

 

Bureau

Fikri Ozkay et Jean François Delettre
Vice–président

Feridun Bozkurt
Trésorier

Bora Akad
Secrétaire

Les objectifs :

L’association a pour objet de regrouper les entreprises industrielles, commerciales, les prestataires de services ainsi que tous les professionnels spécialisés, français et turcs, dans le but de développer les échanges économiques et culturels au niveau local et national.
Pour ce faire le CAFT se veut avant tout un organisme qui se tient à la disposition des entreprises françaises et turques désireuses de nouer des relations bilatérales. Sa vocation première est de fournir une assistance quant à la recherche d’informations économiques ou de contacts commerciaux.
Elle instaure donc les relations d’affaires par des actions visant à :
• Réunir des entreprises liées à la communauté franco-turque soit par les attaches familiales de leurs dirigeants, soit par la nature de leur activité,
• Faciliter l’implantation des entreprises sur les territoires français et/ou turc en les accompagnant

Les moyens :

• Créer ou favoriser les effets de synergie dans tous les domaines contribuant au rapprochement franco-turc et au développement des échanges,
• Faire bénéficier des atouts industriels de la Turquie
• Soutenir les projets franco-turcs d’ordre économique, culturel ou universitaire.
Au cours de ces dernières années, la Turquie est devenue un acteur incontournable. Investir en Turquie, ce n’est pas seulement conquérir un marche intérieur de 75 millions d’habitants, c’est aussi trouver une excellente base pour conquérir des marchés au Moyen Orient, en Asie centrale ou même en Afrique.

Derneğimizin varoluş nedeni, yerel ve ulusal ölçekte fransız ve türk profesyonelleri arasındaki kültürel ve ekonomik işbirligini geliştirmek amacıyla tüm sanayi, ticari ve hizmet sektörlerindeki kuruluşları bir araya getirmektir.
Bu bağlamda, Derneğimiz her şeyden önce karşılıklı işbirliği arayışındaki fransız ve türk girişimcilerin yararlanmalarına açık bir kurum olmayı ve bu girişimcilerin ekonomik bilgilere ve/veya ticari ilişkilere ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
Bunun için de profesyonel ilişkilerin verimli ve sağlıklı olabilmesi gayesiyle :
• Fransız-Türk toplumunun bünyesindeki şirket ve kuruluşları ya yöneticilerinin aile bağlarını kullanarak ve/veya faaliyet sahalarının ortaklığı çerçevesinde bir araya getirir

• Şirket veya kurumların Fransa veya Türkiye’de yatırımlarını ve yerleşmelerini kolaylaştırmak amacıyla onlara danışmanlık hizmeti verir
• Fransız Türk yakınlaşmasını sağlayacak ve topluluklar arası alış verişi kolaylaştiracak bütün alanlarda işbirlikleri oluşturur veya var olan işbirliklerini geliştirir
• Türkiye’nin aşağıda sıraladığımız avantajlarından Fransız ve Türk girişimcilerin yararlanmasini sağlar

• Kültürel, ekonomik, artistik ve bilimsel projeleri savunur ve destek verir
Son yıllarda Türkiye Dünya sahnesinde yadsınmaz bir konuma gelmiştir. Türkiye’de yatırım yapmak sadece 75 Milyon nüfuslu bir iç pazarı hedeflemek değil, aynı zamanda Orta Doğu, Orta Asya ve hatta Afrika pazarlarına yönelik operasyonel bir üs oluşturmak demektir.

Les PARTENAIRES de la FEDECLARA

LYINC - 2 Place de la Bourse

LYON 69002

NEWSLETTER